Latvietis un daba gadsimtiem ilgi pastāv līdzās viens otram. Zaļi meži, krāšņas pļavas, avota ūdens un Latvietis. Aizvien, arī pēc 100 gadiem.
Dabā ir spēks. Un tā mums dāvā īstenus dārgumus- bites nenogurdamas gādā par medu, koki atplaukst ziedos, avota ūdens turpina savu steidzīgo ritmu, bet vienu aiz otra nepārtraukti nomaina četri gadalaiki. Un vienmēr, lai kur arī bijuši, atgriežoties mājās, mēs atkal no jauna saprotam, cik skaista ir mūsu Latvija.
Latvieša rituāls ir Latvijas dabas radīts spēka un atjaunošanās rituāls ķermenim un garam.